Najlepsze mieszkania we Wrocławiu
+48 71 75 00 919 | 693 396 323

O firmie

ELASBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zawiązała się 09 grudnia 2013 roku i jest firmą rodzinną. Komplementariuszami spółki są:

Andrzej Salwirak prowadzący działalność gospodarczą jako ELASBUD SALWIRAK z siedzibą w Oborniki Śląskie(55-120) przy ulicy Łokietka 16 (NIP 9151000853). Firma działa od sierpnia 1981 roku, do 1991 roku wykonywała usługi budowlane w zakresie na jaki PRL pozwalał. W latach 90- tych firma wykonywała obiekty budowlane w generalnym wykonawstwie w większości zlecane po wygranych przetargach publicznych. Większość obiektów zrealizowanych wraz z fotografiami zamieszczonych jest na stronie internetowej jak wyżej. Na początku 2000 roku firma rozpoczęła budowę mieszkań i lokali usługowych w systemie deweloperskim którą prowadzi do dnia dzisiejszego. ELASBUD SALWIRAK jest wykonawcą , koordynatorem i kieruje budową przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul Arbuzowej na dz 51 AM 18 obręb Stabłowice.

Marta Salwirak – Wojciuk prywatnie córka Andrzeja Salwirak prowadząca działalność gospodarczą jako firma SALWBUD TOWER (NIP 8981791062) z siedzibą we Wrocławiu (50-364) przy ulicy Bujwida 39 lokal 5. W ELASBUD sp. z o.o. sp. k. prowadzi i odpowiada za księgowość i kadry.

Agata Salwirak prywatnie córka Andrzeja Salwirak prowadząca działalność gospodarczą jako firma KOLIBER (NIP 9151697328) z siedzibą w Oborniki Śląskie (55-120) przy ulicy Łokietka 16, w ELASBUD sp. z o.o. sp. k. prowadzi i odpowiada za marketing, sprzedaż oraz za kontakty z klientami.

Komandytariuszem ELASBUD sp. z o.o. sp. k. jest ELASBUD sp. z o.o. (NIP 9151498008, KRS 00000166570) której współwłaścicielami są Andrzej Salwirak i Marta Salwirak –Wojciuk

Ponieważ nowopowstała spółka jako firma nie ma doświadczeń deweloperskich w udokumentowanych doświadczeniach wykazane zostały przedsięwzięcia firmy ELASBUD SALWIRAK, której cały potencjał jest zaangażowany w przedsięwzięcie deweloperskie.


Zobacz nasze referencje